Din kurv

Ring til os: 70 50 50 51

Gratis rådgivning

Hvad er varmegenvinding og hvad er fordelene?

Hvad er varmegenvinding

Varmegenvinding er genbrug af varmen når man lufter ud. Det foregår ved at man varmer noget metal op, når man suger luften ud. Det samme metal kommer den luft man suger ind forbi og bliver varmet op. Derved skifter man brugt fugtig luft ud med frisk tør luft og bevare næsten samme temperatur.

Varmegenvinding overfører varmeenergien i den luft, der suges ud af huset, til den friske, kølige luft, som blæses ind i huset udefra. Der er ingen genbrug af luft, som mange misforstår.

I praksis foregår det ved at man varmer noget metal op, når man suger luften ud. Det samme metal kommer den friske luft man suger ind forbi og bliver varmet op. Derved lægger metallet sig imellem, så der ikke er nogen berøring af luften, men kun en overførelse af varmen.

Hvis du f.eks. har 25 grader i din stue og du skifter luften ud gennem et varmegenvindingsanlæg, så får du den friske luft ind med en temperatur på 23 grader. Derved spare du penge til opvarmning af luften og undgår kolde træk.

Hvad er fordelene og ulemperne ved varmegenvinding?

Varmebesparelse: Ca. 40 % af varmeregningen går til at varme frisk luft op med, varmegenvinding kan du spare 90% af den udgift. Det er ca. 36% af din varmeregning (der er stor forskel mellem forskellige huse og løsninger).

Besvær og komfort: Udluftningen kan også klares med gennemtræk, men hvis du/I er som flest, så få I ikke gjort det og det er ubehageligt med træk og den kølige luft mange gange om dagen. Det er også svært at lufte ud, når man ikke er hjemme.

Skadelige gasser: Mange materialer og omgivelserne afgiver farlige gasser. F.eks. fordobler, et forhøjet radonniveau, risikoen for lungekræft, hvis man ryger. Møbler, tøj, plastik, maling, byggematerialer mm. afgiver også en del usunde gasser. I vores dagligdag producerer vi også en del gasser som f.eks. CO2 og fugt.
Alle disse gasser er ikke så farlige hvis koncentrationen er beskeden og det kan opnås med kontinuerligt udluftning.

Skimmelsvamp: Hvis luftfugtigheden overstiger 70% kommer der skimmelsvamp. Når man lufter ud, så nedbringer man luftfugtigheden.

Allergi: Pollen, støv og partikler kan filtreres fra.

Udgifter: Der er udgifter til etablering, el og udskiftning af filtre

Hvilke slags varmegenvindingsanlæg
findes der?

Varmegenvindingsventilation monteret på badeværelse.
Varmegenvinding med rør i krybekælder
Ved at bore et hul i muren, indsætte et rør, så kan vi sætte et varmegenvindinganlæg ind i røret.

Der findes 3 hovedkategorier.

Manuel og naturlig udluftning
Især gamle huse, men også huse af dårlig kvalitet kan være meget utætte. Det giver en naturlig udluftning, der skal suppleres med gennemtræk flere gange om dagen.

Fordelen er at der ingen direkte udgifter er. Ulemperne er at det giver træk, øget varmeudgifter, svært at lufte ud, når man ikke er hjemme eller vågen, giver øget støv og pollen, kræver tid og nedgang i komfort at lufte ud, samt det kan være svært at lufte nok ud til at undgå skimmelsvamp og radon.

Stort varmegenvindingsanlæg
Et stort varmegenvindingsanlæg er det mest kendte anlæg. Det er på størrelse med et køleskab (til et alm. hus) og er forbundet med rør. De fås i alle størrelser, kvaliteter og med forskellige features.

Fordelene er størst ved nybyggeri af huse over 200 kvm. Du kan tilføre varme til den friske luft, bruge special filtre og ellers er fordelene og ulemper som gennemgået ovenfor.

Så hvorfor har alle ikke et traditionelt varmegenvindingsanlæg? Det skyldes nok at der skal føres rør rundt i hele huset eller lejligheden. Hvis man ikke har et uudnyttet loft, skal man have rør i ens rum eller kælder. Derfor bliver det mange gange dyrt og grimt, hvis man skal lave det i et eksisterende hus eller lejlighed.

Ventilationsventil med varmegenvinding
Som noget forholdsvis nyt, kan man få varmegenvindingsventiler der fungerer til et rum. Man har simpelthen lagt alle de tekniske dele ind i et rør, så man bare kan bore et hul i ydermuren og lægge det hele i muren. Ved at skifte mellem at blæse luft ind og ud, kan man varme en kerne op, når man blæser gamle luft ud, så varmer man kernen op. Kernen kan så bruges til at varme den friske luft op med ved indblæsning.

Fordelene er at der ingen rør er og det spare en masse udgifter, ser pænere ud, mere hygiejnisk, da man let kan skille anlægget ad og rense det (det er svære på et stort anlæg med mange og lange rør), der er ingen strøm brugt på at presse luft gennem lange rør, ingen larm fra luft der skal presses igennem rør.
Let justering af luftmængden på hver enkelt ventil med fjernbetjening og/eller app. Ved de store traditionelle anlæg så er det svært at justerer. Skruer du op for luften i et værelse, så skruer du automatisk ned for frisk luft i de andre værelser eller du skruer op eller ned for luft for alle værelserne centralt.
Mangel på lange rør giver et lavt elforbrug, da luften kun skal presses meget kort vej.
De fleste ventilationsventiler med varmegenvinding sætter vi op på en til to dage.
Man kan sætte ventiler op der hvor man har brug for dem.

Vi har lavet ventilationsløsninger siden 2004 og er de sidste år blevet den største montør at Duka One ventilationsventil med varmegenvinding i Danmark. Vi tilbyder gratis rådgivning og måling i forbindelse med ventilationsløsninger. Vi lægger meget vægt på at løse vores kunders indeklimaproblemer, yder prisgaranti og er meget taknemlig for alle de rosende ord de giver os med på vejen. Det forpligter!

Hvad siger vores kunder på trustpilot

Skal vi ringe til dig?

Udfyld kontaktforumlaren, så ringer vi dig op til en uforpligtende samtale.