KKh Mørtel (NHL3,5) 35/65/500 0-4 mm 1:2

279,00 kr.

Har du spørgsmål?

Kontakt en af vores faguddannede kundeservicemedarbejdere:

70505051

Man-tors: 09:00-16:00
Fre: 09:00 - 14:00

Email

Vi bestræber os på svare indenfor 48 timer.

  • Naturlig, hydraulisk kalkmørtel
  • Moderat hydraulisk
  • KKh 35/65/500, 0-4 mm, 1:2
  • Til opmuring
  • Til reparation af puds og fuger
  • Til trækning af gesimser m.m.
  • Til udendørs og indendørs brug
  • MX3.1 / Moderat miljøklasse

Skalflex KKh Mørtel (NHL3,5) 35/65/500 0-4 mm 1:2 er en fabriksfremstillet, hydraulisk mørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder NHL3,5 naturlig hydraulisk kalk, 0-4 mm ovntørret kvartssand og kalkfiller.

Mørtlen er pumpbar og kan bruges som sprøjtepuds.

NHL3,5 (moderat hydraulisk) benyttes udendørs og indendørs.

Velegnet til reparation af ældre puds og fuger.

Velegnet til indvendig og udvendig opmuring og fugning af teglsten, blokke og natursten, trækning af gesimser samt til pudsning.

Velegnet som indvendig læggemørtel til tegl- og naturstensgulve, understrygning af tegltag samt fugning omkring døre og vinduer.

Velegnet til opmuring og fugning af tavler i bindingsværk (til fugning iblandes fæhår).

Klargøring

Underlaget skal være rent, fast og strukturelt sundt.

Stærkt sugende underlag skal forvandes grundigt – gerne dagen før og generelt efter behov.

Før puds direkte på sten
Alle løse fuger skæres ud og fyldes ud med mørtel til stenenes forkant. Brug samme type mørtel som grovpuds. Frostsprængte sten udskiftes.

Opblanding

Der tilsættes 4,2-4,7 liter rent, koldt vand pr. 25 kg tørmørtel, eller til ønsket konsistens. Mørtlen blandes i tromleblander eller tvangsblander. Bland i min. 20 minutter, indtil mørtlen er homogen.

Mørtlen kan genoprøres i op til 24 timer – dog uden yderligere tilsætning af vand.

Frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer må ikke tilsættes. Færdigblandet mørtel må ikke tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand.

Færdigblandet mørtel skal senest anvendes inden for 24 timer.

Udførelse

Opmuring/fugning
Der opmures med fyldte fuger og der mures så rent, at afsyring kan undgås. Fugerne trykkes (ikke glittes), når mørtlen er tilpas afbundet. Fugerne kan også færdiggøres ved udkradsning (dybde min. 13 mm) og efterfølgende fugning. Fjern evt. mørtelrester ved at afbørste murværket diagonalt med tørt filtbræt eller stiv børste.

Pudsning
Udføres som kapillarledende 3-trins pudsopbygning med sammenlagt max. 15 mm lagtykkelse. Ved 3-trins pudsopbygning opnås en kapillareffekt ved at påføre den stærkeste/groveste mørtel inderst og påføre svagere og svagere eller finere og finere mørtel udefter.

Der laves udkast med NHL5 Grundingsmørtel. Lad udkastet stå ca. 3 døgn. NHL5 Mørtel 0-4 mm påføres som grovpudslag vha. sprøjte eller med stålbræt i 8-10 mm lagtykkelse. Afret i stok med kardæsk, retholt og loddestok. Riv pudsen sammen med trækkebræt, lunkepudser eller rivebræt.

Afslut med et finpudslag af NHL3,5 Mørtel 0-2 mm eller NHL3,5 Mørtel 0-1 mm. Lagtykkelse 1-2 mm.

Bemærk: Der skal forvandes grundigt mellem lagene – gerne dagen før.

Teknisk data

Forbrug:
Ca. 1,8 kg/mm/m2
Opmuring: Ca. 1 kg pr. mursten
Fugning: 6-8 kg pr. m2

Lagtykkelse:
Som grovpuds 8-10 mm
Kornstørrelse:
0-4 mm ovntørret kvartssand
Bearbejdningstid:
12 timer (ved +20°C). Kan blandes op igen indenfor 24 timer
Døgntemperatur:
Min. +5°C. Max +30°C.
Densitet:
Ca. 1,7 kg/liter

Rengøring:
Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring:
Tørt og uåbnet; hævet fra underlaget på paller. Tåler frost.
Holdbarhed:
Min. 24 måneder fra produktionsdato
Miljøklasse:
Moderat miljøklasse
PR-nummer:
1777138
Standarder:
Certificeret iht. DS/INF 167 samt DS/EN 998-2: 2010, DS/EN 998-1: 2010. Naturlig hydraulisk kalk produceret i henhold til europæisk norm EN 459-1
Brandklasse:
A1

Forbehold

Mørtlen egner sig ikke til udendørs vinterarbejde – må kun benyttes ved døgntemperaturer over +5°C.

Anvendt i 3-trins pudsopbygning må den totale lagtykkelse max. være 15 mm. Ved større lagtykkelse er der risiko for svind- og skridrevner.

Gode råd

Beskyt nybehandlet murværk mod vejrliget. Det skal ske senest ved arbejdets ophør, mens mørtlen afbinder og begynder hærdning. Undgå hurtig udtørring pga. høje temperaturer eller stærk vind ved at eftervande med vandforstøver flere gange om dagen – om nødvendigt i de første 2-3 dage.

Vægt 25 kg
Brand

Produkt

Datablade

Datablad

Sikkerhedsdatablad

Ydeevnedeklaration

Brochure/vejledning

Anvendelsesoversigt

Vejl. forbrugsskema