Protox Akvagrund2

646,00 kr.2.450,00 kr.

Har du spørgsmål?

Kontakt en af vores faguddannede kundeservicemedarbejdere:

70505051

Man-tors: 09:00-16:00
Fre: 09:00 - 14:00

Email

Vi bestræber os på svare indenfor 48 timer.

Hvad er Protox Akvagrund2?

Protox Akvagrund2 er et farveløst, vandigt middel til at beskytte ubehandlet udendørs træværk mod råd, svamp, skimmel og blåsplint. Produktet kan også forsegle utilgængelige områder mod skimmelvækst f.eks. tagkonstruktioner, inde i vægkonstruktioner og under opklodsede gulve.

ProtoxAkvagrund2 er meget lugtsvag og efter indtørring er der slet ingen lugt.

Vær opmærksom på, at en overflade behandlet med Protox Akvagrund2 får nedsat sin eventuelle damppermeabilitet. En overflade behandlet med Protox Akvagrund2 kan derfor komme til at virke som en dampspærre. Husk at indtænke dette i valget af behandlingsmetode.

Forsegling

En forsegling kan være den eneste og derfor bedste måde at forhindre spredning af skimmelsporer fra skimmelsvampeangreb på utilgængelige steder f.eks. tagkonstruktioner med skråvægge, under opklodsede gulve, i kabelkanaler etc.

Hvis forseglingen skal foretages i ubeboet område, anbefaler vi Protox Akvagrund2. Skal forseglingen foretages i beboet område med kontakt til indemiljøet, anbefaler vi i stedet ProtoxForsegler, som har et lavere indhold af fungicid.

Dokumentation af forsegling

Hvis du vælger en forsegling i stedet for en afrensning af skimmelsvamp, er det vigtigt at få det aftalt helt klart med ejendommens ejer og brugere, så der ikke opstår misforståelser nu eller i fremtiden.

Ved en forsegling fjerner du hverken skimmelsvampen eller misfarvningen, men indkapsler og uskadeliggør den. Ved en visuel inspektion af det behandlede område kan det derfor se ud, som om skimmelsvampeangrebet stadig er aktivt.

Derfor er det vigtigt, at ejendommens ejer/brugere får en dokumentation for, hvilken behandling der er foretaget, af hvem, hvornår og med hvilket produkt. Så kan de senere – f.eks. i forbindelse med salg af ejendommen – dokumentere, at det er et gammelt, velbehandlet og uskadeligt skimmelsangreb.

Produktdata

Fortynding: Protox Akvagrund2 er brugsklar og må ikke fortyndes
Rækkeevne: 4-6 m² pr. liter, men meget afhængig af træets sugeevne. Kan på nyt træ række op til 8 m² pr. liter
Omrøring: Ja
Påføring: Med pensel, ved sprøjtning eller dypning
Anvendelses-
temperatur:
> 5°C
Ventilation: Sørg for god udluftning under påføring og i udtørringsperioden
Tørretid: Berøringstør: Ca. 1-2 timer

Overmalbar: Ca. 24 timer (ved 23°C og 60% relativ fugtighed)

Bindemiddel: Alkyd/acryl
pH: Ca. 9
Lugt: Lugtsvag. Ingen lugt efter udtørring
Rengøring: Værktøj rengøres med vand og sæbe
Opbevaring: Opbevares frostfrit
Holdbarhed: Mindst 2 år i uåbnet emballage
Bortskaffelse: Tom emballage og rester kan smides ud med dagrenovationen
Sikkerhed: Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning
Miljø: MAL-kode 00-1

Hvor bruger du Protox Akvagrund2?

 • Bruges på nyt og gammelt, ubehandlet, udendørs træværk
 • Kan bruges til træbeskyttelse på f.eks. vinduer, døre, træterrasser, beklædninger, tagudhæng, vindskeder, hegn, carporte og undertage af krydsfiner eller andre træmaterialer
 • Kan bruges til forsegling af skimmelvækst f.eks. på tagkonstruktioner, inde i vægkonstruktioner og under opklodsede gulve
 • Bruges på træ med en temperatur over 5°C, en relativ luftfugtighed under 80 % og en træfugt under 18 %
Forberedelse

Protox Akvagrund2 er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.

Rækkeevnen er 4-6 m2 pr. liter, men det afhænger meget af træets sugeevne. På nyt træ kan produktet række op til 8 m2 pr. liter.

Produktet skal omrøres inden brug.

Sørg for god udluftning under behandlingens gennemførelse og i udtørringsperioden.

Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden du bruger produktet.

Påføring

Protox Akvagrund2 kan påføres med pensel, ved sprøjtning, dypning eller påføringsmaskine.

Undgå spild af produktet på jorden eller i vandløb.

Foretag altid behandlingen på befæstet overflade eller med afdækning.

Efter behandling

Tørretiden er ca. 1-2 timer, før overfladen er berøringstør og ca. 24 timer til den er klar til overmaling. Indtørringen sker bedst ved en temperatur på 23°C og en relativ luftfugtighed på 60 %.

Redskaber og værktøj rengøres med vand og sæbe efter brug.

Protox Akvagrund2 er holdbar i mindst 2 år i uåbnet emballage og skal opbevares frostfrit.

Tom emballage og rester kan smides ud med dagrenovationen.

Hvis træ behandlet med Protox Akvagrund2 udsættes for vind og vejr, skal det beskyttes med overfladebehandling, som løbende skal vedligeholdes efter producentens anvisninger. Alle produkter til udendørs træværk kan anvendes.

ProtoxAkvagrund2 er træbeskyttelse

Protox Akvagrund2 er træbeskyttelse til førstegangsbehandling af nyt og gammelt udendørs træværk, der skal beskyttes mod råd, svamp og blåsplint.

Protox Akvagrund2:

 • Forebygger mod råd, svamp, blåsplint og skimmelsvamp
 • Forsegler skimmelangreb på utilgængelige steder som tagkonstruktioner, inde i vægkonstruktioner og under opklodsede gulve
 • Kan bruges på ubehandlet, udendørs træværk – nyt og gammelt – f.eks. vinduer, døre, træterrasser, hegn og carporte

Fordelene ved Protox Akvagrund2

Ét træbeskyttelsesmiddel, som beskytter mod råd, svamp, skimmel og blåsplint samtidig med, at det er let at bruge. Det er netop, hvad Protox Akvagrund2 er og kan. Det sparer dig arbejdstid. Og så har Protox Akvagrund2 den laveste MAL-kode på 00-1, så du lever op til kravene i arbejdsmiljølovgivningen om at vælge det mindst farlige produkt, når du vælger Protox Akvagrund2.

Skal du behandle et skimmelangreb på et svært tilgængeligt sted, er Protox Akvagrund2 også det oplagte valg. Midlet forsegler skimmelangreb, hvor det ikke er fysisk eller økonomisk muligt at fjerne dem med Protox Hysan. Sådanne utilgængelige steder kan være:

 • Tagkonstruktioner med skråvægge
 • Undertage i krydsfiner
 • Spånplader i vægkonstruktioner
 • Gips inde i vægkonstruktioner
 • Under opklodsede gulve
 • I kabelkanaler
Protox Akvagrund2 er testet og godkendt

Protox Akvagrund2 har alle de nødvendige godkendelser i henhold til dansk og EU lovgivning. Produktet er testet mod blåsplint, råd og svamp og godkendt efter EN-standarderne EN 84, EN 73 og EN 152.1.

Protox Akvagrund2 har MAL 00-1, så du lever op til kravene i arbejdsmiljølovgivningen om at vælge det mindst farlige produkt, når du arbejder med Protox Akvagrund2. Produktet er desuden ikke klassificeret som farligt, sundhedsskadeligt eller lignende.

Protox Akvagrund2 er godkendt efter Biocidforordningen med nummeret MST 578-23-1.

Vægt N/A

Datablade

ProtoxAkvagrund2 Sikkerhedsdatablad

Protox håndbog om svampe mm.

Protox produktguide

Ventilimprægnering

Når overfladebehandling ikke er nok

Når du imprægnerer trækonstruktioner, kan det være svært at sikre, at imprægneringsmidlet trækker tilpas langt ind i træet med en overfladebehandling. I stedet kan du bruge imprægneringsventiler til at få imprægneringsmidlet helt ind i træet.


Hvornår bruger man imprægneringsventiler?

Når du skal forebygge eller bekæmpe svampe- og insektangreb i træværk, er det en god idé at lægge en strategi for, hvordan du bedst løser opgaven. I den strategi skal du derfor indtænke, hvordan du bedst får midlet til at trænge godt nok ind i træet til, at det har den ønskede effekt.

 • Her kan ventilimprægnering hjælpe, hvis f.eks.:
 • Træværket er overfladebehandlet
 • Trækonstruktionen er meget stor
Det ikke er muligt at påføre midlet på alle sider af træet
Er overfladen behandlet med overfladebehandling, kan imprægneringsmidlet ikke trænge igennem, medmindre overfladen renses fuldstændig af for overfladebehandling. I store eller utilgængelige trækonstruktioner kan det også være svært at opnå en tilstrækkelig dækning, så du får den ønskede effekt af imprægneringen. Her sørger imprægneringsventiler for, at imprægneringsmidlet kommer helt ind i kernen af træet og imprægnerer indefra og ud.


Hvordan bruger man imprægneringsventiler?

Fremgangsmåden for hvordan du bruger imprægneringsventiler er helt ligetil. Følg bare vejledningen her og så er du klar til første og gentagne behandlinger på ingen tid.

Du skal bruge:

 • Boremaskine
 • Hammer
 • Ventiler
 • Airless sprøjtepistol af typen Wagner W180 eller W450
Sådan ventilimprægnerer du:
 • Bor huller i træet i samme diameter som den valgte ventil. Hullerne kan bores ned til 10-15 centimeters afstand og bores til de er 12 mm fra modstående side.
 • Anbring plastventilen i borehullet og slå den i med en hammer.
 • Pump nu ProtoxSvamp eller ProtoxInsekt ind i træet ved hjælp af den specielle overgangsslange fastgjort til sprøjtepistolen. Trykket ved injektionen skal være 5-10 bar med højeste tryk i nyt træ. En kontraventil forhindrer imprægneringsvæsken i at løbe ud af ventilen, og det høje tryk sikrer en god fordeling af imprægneringsvæsken i træet.
Vi anbefaler, at du behandler mindst 2 gange (gerne flere) med 12-24 timers mellemrum.

Efter behandlingen skal du lade ventilen blive i træet, så den kan bruges til senere efterbehandling.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om imprægnering eller mangler en sprøjtepistol eller imprægneringsventiler. Så vil vi hjælpe dig godt videre.

w180_small w450_small

Skimmelsvamp i krydsfiner

Vi hører igen og igen om skimmelangreb i tagkrydsfiner og vindspærreplader. Kan man ikke gøre noget for at forhindre det?

Jo, som billedet viser, er der i dette byggeri opsat krydsfiner som vindspærre. Forskellen er, at den ene plade på billedet fra starten af var behandlet med ProtoxAkvagrund2, og den anden var ubehandlet – gæt selv hvilken?

Fugt og temperaturvariationer i tagkrydsfiner giver skimmelsvamp

Selv om udluftningen i tagrummet er udført efter alle forskrifter, er der en overhængende fare for, at der kommer skimmel på tagkrydsfineren i sådan en konstruktion. Det skyldes de naturlige fugt og temperaturvariationer i den konstruktion.

Når solen skinner på sådan en tagflade, bliver den gerne 60 grader varm. Det betyder, at luften inde i tagrummet også bliver meget varm og derfor kan indeholde meget fugt. Når solen går ned, falder temperaturen på tagfineren lynhurtigt, og den kolde overflade giver anledning til kondens.

Den fugt der kondenserer på krydsfineren, kan kun “være” i det yderste 1,5 mm tynde finerlag, for lige under det er der en helt vandtæt limfuge, som fugten ikke kan trænge ind i. Det betyder, at det øverste finerlag meget hurtigt bliver opfugtet til over de kritiske 15 % træfugt, og så kommer der skimmelvækst.

Sådan forebygger du skimmelsvamp i tagkrydsfiner

Den rigtige måde at forebygge det på er at behandle undersiden af tagkrydsfineren med ProtoxAkvagrund, inden oplægningen. ProtoxAkvagrund er et godkendt træbeskyttelsesmiddel, der forebygger både skimmel og trænedbrydende svampe. Med en MAL kode på 00-1 kan det påføres med en simpel havesprøjte og én gang for alle løse problemet, inden det opstår.

Er der først kommet skimmelvækst som vist på billedet, er afrensning med ProtoxHysan selvfølgelig en mulighed, men det er mange gange nemmere, for ikke at tale om billigere, at forebygge end at helbrede.

Behandling af utilgængelige skimmelangreb

Som udgangspunkt skal et skimmelangreb altid desinficeres og skimmelsvampen skal fjernes, men vi må også erkende, at der er visse situationer og visse steder, hvor det bare ikke er muligt at lave en effektiv sanering.

Eksempler på utilgængelige steder med skimmelsvamp:

 • Skimmelvækst på et krydsfinerundertag i et byggeri, hvor der er skråvægge eller pladsen er udnyttet helt til kip. Man kan se ned og konstatere, at der er skimmel, men man kan bare ikke komme til at sanere det.
 • Hævede gulve hvor mellemrummet på måske 10 cm er udnyttet til kabeltræk etc.
 • Meget lave krybekældre, hvor man bare ikke kan komme ind.
 • Opklodsede containere og andre lignende utilgængelige steder.
Det er selvfølgelig muligt at løse sådanne problemer ved at rive hele konstruktionen ned og genopbygge, men i mange situationer er dette helt meningsløst.

Alternativt kan man lave en fiksering af skimmelsvampen og sporerne, så en spredning forhindres.

Forseglingsmetoden

Hvis skimmelsvampen er opstået sådan et sted, på grund af vandskade, kondens eller anden opfugtning, så gælder det selvfølgelig som altid om at få fjernet fugtkilden og sikre en udtørring.

Hvis det efterfølgende ikke er muligt at lave en tilbundsgående afrensning af angrebet, så kan man vælge at forsegle og dermed indkapsle svampen, så den ikke længere kan afgive sporer eller andre ubehageligheder.

Til at løse den opgave kræves et produkt med et relativt højt indhold af det helt rigtige bindemiddel, og den rigtige kombination af fungicider.

Skimmelangreb i udemiljøet

Hvis der er tale om et skimmelangreb i det, der er defineret som udeområdet, hvilket også kan være et undertag i et ubeboet loftsrum, undersiden af gulvet i en krybekælder, i garagen og lignende steder, så anbefaler vi brug af ProtoxAkvagrund til at løse opgaven. ProtoxAkvagrund har et relativt højt indhold af fungicider sammen med det rigtige bindemiddel, der trænger ind, befugter og indkapsler skimmelsvampen, så den ikke længere kan leve og afgive sporer.

Skimmelangreb indemiljøet

Hvis der er tale om angreb i inde-miljøet. Det kan være under det opklodsede gulv, under containere etc. så er indholdet af fungicider i ProtoxAkvagrund unødvendigt højt, og derfor har vi udviklet ProtoxForsegler, der med det samme bindemiddelindhold, men med et stærkt reduceret indhold af fungicider giver nøjagtig den samme forsegling af skimmelsvampen, men ProtoxForsegler kan anvendes overalt i inde-miljøet uden bekymring.

Forsegling er et godt og økonomisk attraktivt alternativ på steder, hvor det i praksis er umuligt at foretage en egentlig skimmelafrensning.

Rent skematisk ser fremgangsmåden sådan ud:

Tilgængeligt:
Ude: Afrens og evt. forebyg med ProtoxSkimmel
Inde: Afrens og evt. forebyg med ProtoxSkimmel

Utilgængeligt:
Ude: Forsegl med ProtoxAkvagrund
Inde: Forsegl med ProtoxForsegler

Det er altid meget vigtigt, at valg af behandlingsmetode aftales med ejendommens ejer og den eventuelle rådgiver. Hvis forseglingsmetoden med ProtoxAkvagrund eller ProtoxForsegler anvendes er det specielt vigtigt, at udfaldskravene er helt afstemt.

En overfladisk inspektion af de behandlede områder vil jo vise at der tilsyneladende stadig er skimmel, da selve forseglingen er farveløs og skimmelsvampen ikke er fjernet.

En test med ProClean eller lignende metode vil imidlertid vise, at svampen er forseglet og dermed ”ufarlig”.

ProtoxAkvagrund og ProtoxForsegler kan leveres med en ”røbefarve”, der viser, at der er foretaget en behandling.

Du kunne også være interesseret i...