Protox Svamp

398,00 kr.4.899,00 kr.

Har du spørgsmål?

Kontakt en af vores faguddannede kundeservicemedarbejdere:

70505051

Man-tors: 09:00-16:00
Fre: 09:00 - 14:00

Email

Vi bestræber os på svare indenfor 48 timer.

Protox Svamp er et middel, der effektivt forebygger og bekæmper trænedbrydende svampe.

Protox Svamp:

 • Forebygger og bekæmper svampeangreb i træ, murværk og beton
 • Kan bruges mod svampe som Ægte Hussvamp, Gul Tømmersvamp, Hvid Tømmersvamp, Korkhat og Poresvamp
 • Har en forebyggende effekt over for skimmelsvampe

Fordelene ved Protox Svamp

Med Protox Svamp kan du bekæmpe igangværende angreb samtidig med, at du forebygger fremtidige angreb. Det betyder, at kunden får løst sit problem og bliver sikret mod yderligere angreb af samme og andre svampe.

Protox Svamp virker også forebyggende på nyt træ, når du bygger nyt eller udskifter noget gammelt. Det giver den rette forbehandling, så du undgår, at træet angribes og nedbrydes af trænedbrydende svampe og skimmelsvampe i fremtiden..

 

Protox Svamp er testet og godkendt

Protox Svamp er godkendt af Miljøstyrelsen som svampebekæmpelsesmiddel.

Midlet er også testet og godkendt på internationale og anerkendte testinstitutter som State Forest Technology Research Station i Gembloux, Belgien og EMPA i St. Gallen, Schweiz. Her er produktet testet efter EN-standarderne EN 113, EN 73 + EN 113 og EN 84 + EN 113.

Protox Svamp har MAL 00-1 (det samme som alm. vægmaling) og er specielt testet og godkendt som bekæmpelsesmiddel mod Ægte Hussvamp i murværk.

Godkendelsesnummeret er 542-7.

Produktdata

Fortynding: Protox Svamp er brugsklar og må ikke fortyndes
Forbrug/Murværk: Bekæmpende behandling: 0,75 liter pr. m²

Forbyggende behandling: 0,50 liter pr. m²

Forbrug/Træværk: Bekæmpende behandling: 0,50 liter pr. m²

Forbyggende behandling: 0,25 liter pr. m²

Omrøring: Ja
Påføring: Med pensel, ved sprøjtning eller dypning. På grund af den lave viskositet kan almindeligt sprøjteudstyr anvendes
Anvendelses-temperatur: > 5°C
Tørretid: Ca. 8 timer ved 20°C på porøs overflade
Kontrol: Behandlede overflader vil ved belysning med UV-lampe lyse blåligt. Effekten er tydeligst i mørke og mindre tydelig i dagslys
pH: Ca. 7
Lugt: Let olieagtig
Rengøring: Værktøj rengøres med vand og sæbe
Opbevaring: Opbevares frostfrit
Holdbarhed: Mindst 2 år i uåbnet emballage
Bortskaffelse: Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald
Sikkerhed: Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning
Miljø: MAL-kode 00-1

Anvendelse af Protox Svamp

Hvad er Protox Svamp?

Protox Svamp er et træbeskyttelsesmiddel mod angreb af trænedbrydende svampe som Ægte Hussvamp, Gul Tømmersvamp, Hvid Tømmersvamp, Korkhat og Poresvamp. Midlet kan bruges på træ, murværk og beton både indendørs og udendørs. Protox Svamp forebygger og bekæmper trænedbrydende svampe samt forebygger mod skimmelsvamp. Produktet har en let olieagtig lugt. Midlet kan i ufortyndet form bruges som grunder for de fleste overfladeprodukter og påføres med rulle, pensel, sprøjte eller ved dypning.

Hvor bruger du Protox Svamp?

Protox Svamp

 • Må bruges både indendørs og udendørs i brugsklasse 2 og 3. jf. DS/EN335-1.
 • Bruges på træ, murværk og beton
 • Bruges på træ med en temperatur over 5°C og en træfugt under 18 %

Forberedelse

Protox Svamp er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.

Forbruget på træværk er 0,50 liter pr. m² for bekæmpende behandling og 0,25 liter pr. m² for forebyggende behandling.

Forbruget på murværk er 0,75 liter pr. m² for bekæmpende behandling og 0,50 liter pr. m² for forebyggende behandling.

Produktet skal omrøres inden brug.

Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden du bruger produktet.

Påføring

Protox Svamp kan påføres med pensel, ved sprøjtning eller ved dypning. På grund af den vandige konsistens er produktet velegnet til sprøjtning med almindeligt sprøjteudstyr. Midlet kræver ikke opvarmning inden sprøjtning ved lave temperaturer.

Efter behandling

Tørretiden er ca. 8 timer ved 20°C på porøse overflader.

Redskaber og værktøj rengøres med vand og sæbe efter brug.

Protox Svamp er holdbar i mindst 2 år i uåbnet emballage og skal opbevares frostfrit.

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Efter endt behandling udendørs bør overfladen efterbehandles med et pigmenteret (dækkende) og vandafvisende overfladeprodukt for at beskytte træet mod nedbrydning forårsaget af solens UV stråler og udvaskning af regn. Emnet skal være helt tørt, inden efterbehandlingen udføres. Efterbehandlingen bør ske inden for en måned.

Behandlede overflader lyser blåligt under UV-lampe. Denne effekt kan bruges til kontrol af behandling. Effekten er tydeligst i mørke og mindre tydelig i dagslys.

CLP Klassificering

Fare

Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Indeholder propiconazol;(+)-1-[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazol. Kan udløse allergisk reaktion.

”Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.”

Vægt N/A

Datablade

Protox Svamp Sikkerhedsdatablad

Protoxsvamp produktbeskrivelse

Protox håndbog om svampe mm.

Protox produktguide

Ventilimprægnering

Når overfladebehandling ikke er nok

Når du imprægnerer trækonstruktioner, kan det være svært at sikre, at imprægneringsmidlet trækker tilpas langt ind i træet med en overfladebehandling. I stedet kan du bruge imprægneringsventiler til at få imprægneringsmidlet helt ind i træet.


Hvornår bruger man imprægneringsventiler?

Når du skal forebygge eller bekæmpe svampe- og insektangreb i træværk, er det en god idé at lægge en strategi for, hvordan du bedst løser opgaven. I den strategi skal du derfor indtænke, hvordan du bedst får midlet til at trænge godt nok ind i træet til, at det har den ønskede effekt.

 • Her kan ventilimprægnering hjælpe, hvis f.eks.:
 • Træværket er overfladebehandlet
 • Trækonstruktionen er meget stor
Det ikke er muligt at påføre midlet på alle sider af træet
Er overfladen behandlet med overfladebehandling, kan imprægneringsmidlet ikke trænge igennem, medmindre overfladen renses fuldstændig af for overfladebehandling. I store eller utilgængelige trækonstruktioner kan det også være svært at opnå en tilstrækkelig dækning, så du får den ønskede effekt af imprægneringen. Her sørger imprægneringsventiler for, at imprægneringsmidlet kommer helt ind i kernen af træet og imprægnerer indefra og ud.


Hvordan bruger man imprægneringsventiler?

Fremgangsmåden for hvordan du bruger imprægneringsventiler er helt ligetil. Følg bare vejledningen her og så er du klar til første og gentagne behandlinger på ingen tid.

Du skal bruge:

 • Boremaskine
 • Hammer
 • Ventiler
 • Airless sprøjtepistol af typen Wagner W180 eller W450
Sådan ventilimprægnerer du:
 • Bor huller i træet i samme diameter som den valgte ventil. Hullerne kan bores ned til 10-15 centimeters afstand og bores til de er 12 mm fra modstående side.
 • Anbring plastventilen i borehullet og slå den i med en hammer.
 • Pump nu ProtoxSvamp eller ProtoxInsekt ind i træet ved hjælp af den specielle overgangsslange fastgjort til sprøjtepistolen. Trykket ved injektionen skal være 5-10 bar med højeste tryk i nyt træ. En kontraventil forhindrer imprægneringsvæsken i at løbe ud af ventilen, og det høje tryk sikrer en god fordeling af imprægneringsvæsken i træet.
Vi anbefaler, at du behandler mindst 2 gange (gerne flere) med 12-24 timers mellemrum.

Efter behandlingen skal du lade ventilen blive i træet, så den kan bruges til senere efterbehandling.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om imprægnering eller mangler en sprøjtepistol eller imprægneringsventiler. Så vil vi hjælpe dig godt videre.

w180_small w450_small

Du kunne også være interesseret i...