Din kurv

Ring til os: 70 50 50 51

Gratis rådgivning

Hvor skal en varmepumpe placeres?

Den bedste placering afhænger af din afvejning, af mange forskellige faktorer. Her vil vi gennemgå de vigtigste elementer, du bør tage med i dine overvejelser (vi ved godt, det kan være svært at afveje alle mulighederne mod hinanden. Derfor er du selvfølgelig altid velkommen til at ringe og få gratis ekspertrådgivning).

Der findes 4 forskellige varmepumper:

  1. Luft til luft varmepumpe
  2. Luft til vand varmepumpe
  3. Jord til vand varmepumpe/jordvarmeanlæg
  4. Monoblok – luft til luft varmepumpe

En monoblok – luft til luft varmepumpe(4) er en enhed, hvor det hele sidder i en enhed indenfor. Når du skal placere den, så skal du tage hensyn til at du skal bore to huller i ydermuren og have strøm ført til den. Ellers kan du mere eller mindre placere den hvor du har lyst.

En jord til vand varmepumpe/jordvarmeanlæg (3) har ikke nogle dele over jorden udenfor. Der er kun nogle jordvarmeslanger, der skal graves ned ude i din have. Indedelen placeres normalt i din fyrrum eller bryggers. Hvis du tager et oliefyr eller gasfyr ned, så virker det naturligt at placere den der, men den kan også placeres i et skab.

En luft til luft og luft til vand varmepumpe (1+2) har en yderdel, der kræver stor luftgennemstrømning og som derfor kan støje. Derfor er det yderdelen der kræver flest overvejelser.

Inden vi gennemgår mere specifikke overvejelser, så lad os gennemgå de vigtigste ting du skal tage med i dine overvejelser.

Afstand og støjkrav ift. til naboer

Hvor meget din varmepumpe må larme hos naboen er noget kommunen afgøre, men de fleste kommuner følger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse. Som er maksimalt 35 dB i skel til nabo om natten og 45 dB i dagtimerne. Tjek dog de egen kommune for at finde de konkrete regler.

Har du en nabo der har svært ved at sove og er lydfølsom, så bliver jeres forhold nok ikke bedre, hvis du opfylder lovkravene tæt op af deres soveværelse. Hvor imod lidt støj, op mod en garage, nok ikke gør så meget. 

Den generale anbefaling er, at holde så stor afstand til naboer, som det er muligt. 

Sådan beregner du reduceringen af støj

Støj ændre sig med vindretningen og andre ting der gør den uforudsigelig. Dog ved vi at, afstand, beplantning og støjskærme reducere støj. Hårde belægninger har en tendens til at bære støj videre.

Energistyrelsen har lavet en beregner der hjælper med at estimere støjpåvirkningen. Husk den er kun vejledende.  

Vand fra ydredelen

Da yderdelen nedkøler luften, så kan den relative luftfugtighed stige til over 100% på varmepumpen. Da luften ikke kan indeholde mere end 100%, så kondensere fugten til vand. Her skal man sørge for at vandet kan komme væk og ikke skader evt. belægning.  

Ydre og inde-del skal helst placeres tæt på hinanden   

Udvendige lange rør ser ikke så pænt ud, men det er heller ikke særlige effektivt. De udvendige rør mister varme og det kræver energi at pumpe væske igennem lange rør. Det koster også ekstra i materialer og arbejdskraft, at etablere rør over lange afstande. Især hvis de skal graves ned.

Hvilke rum er mest støjfølsomme?

Det er selvfølgelig forskellige fra person til person, men vi erfarer, at folk oplever støj værst i soveværelser. Dernæst kommer opholdsrum, hvor man lægger mindre mærke til det. Terrassen er et andet sted, hvor støj kan genere, især fordi der ikke er nogle mur der dæmper støjen og støjen ikke bliver dæmpet så meget, hvis den er omgivet af hårde overflader. Dog bruger de fleste ikke deres terrasse, så meget når de har varme på indendørs og dermed når varmepumpen larmer/yder mest.  

Beskyttelse af varmepumpens yderdel med regn og sne mm.

Selv om de fleste varmepumper er lavet af materialer der ikke ruster, så kan det alligevel forbedre ydeevnen og holdbarheden, at beskytte den mod regn og sne. Det kan gøres ved at sætte et halvtag over den.

Det er også vigtig at beskytte varmepumpens yderdel mod fygesne. Det gøres selvfølge ved at vælge en god placering, men også ved at hæve den et stykke op fra jorden. Det gør også at den ikke suger så mange urenheder ind.

God lufttilførel til varmepumpen

Der er også vigtig at varmepumpen har adgang til rigelig luft, så den ikke suger luft ind igen, som den allerede har kølet ned. Det giver lavere effektivitet. 

Den kan også tage skade af, at den få for meget luft ind forfra. Derfor skal man passe på ikke, at placere den, så den dominerende vindretning kommer lige ind forfra. Mange varmepumper suger luften ind bagfra og puster den ud forfra, hvis den skal kæmpe mod vinden, så kræver det ekstra energi og mere giver mere slitage.

Mange tænker at de bare placere yderdelen i et rum, som f.eks. en garage eller loft. Det er dog en dårlig ide, da det vil køle luften og dermed rummet ned. Det vil give et koldt og fugtigt rum, samt dårlig effektivitet. 

Varm luft og solskind til din varmepumpe

Solskin hjælper med at afrime varmepumpens yderdel om vinteren og er der et areal foran, hvor luften trækkes fra, der får solskind, kan luften blive varmet lidt op og varmere luft gør varmepumpen mere effektiv. 

Hvor er det bedst at placere indedelen af en luft til luft varmepumpe? 

Indedelen bør placeres i det rum, der har højeste prioritet og som ønskes opvarmet først og med højest temperatur. Den bør monteres i et stort og åbent rum med frie luftstrømme på en central plads i huset. 

Da en varmepumpe afgiver lidt støj, skal den placeres på et sted, hvor dens lyde er til mindst gene. Derfor bør du undgå at placere indedelen over sofagruppen eller i forbindelse med soveværelset. I stedet kan du med fordel sætte den i f.eks. køkkenalrummet, hvor der i forvejen er elektriske apparater, der bidrager til det generelle støjniveau i hjemmet.

Indedelen kan placeres både højt eller lavt – alt efter ønske. Men det kan være en god idé at placere den minimum 1,5 meter over gulvniveauet for at undgå at hvirvle støv op fra gulvet, når varmepumpen blæser luft ud i lokalet. Det er dog muligt, at placere den så lavt som 50 centimeter over gulvhøjde. Fra overkanten af indedelen til loftet bør der som minimum være 20 centimeter.

Den bedste placering af varmepumpe indedel er på en ydermur, så sammenkoblingen med udedelen let kan foretages. Samtidig bør man have for øje, at jo kortere rørføringen er mellem indedelen og udedelen, desto mere optimalt er det. Placer helst din indedel højre end din udedel, så du ikke behøver at købe en afløbspumpe for at komme af med det overskydende vand. 

Hvis du har to etager, så kan du med fordel placerer indedelen i nærheden af trappen, så varmen let kan komme op på først sal også. Det er selvfølgelig også en mulighed at placere flere luft til luft varmepumper. 

Sådan finder du den bedste placering til din varmepumpe

Vi har gennemgået de vigtigste ting, du bør tage med i dine overvejelser. Nu er det tid til at se mere specifikt efter den bedste placering til dit hus.

1) Vælg først hvilken slags varmepumpe du ønsker

Du kan vælge mellem:

  1. Luft til luft varmepumpe
  2. Luft til vand varmepumpe
  3. Jord til vand varmepumpe/jordvarmeanlæg
  4. Monoblok – luft til luft varmepumpe

Du kan selvfølgelig vælge at arbejde videre med forskellige slags varmepumper, før du tager et valg. Læs evt. Sådan vælge du den bedste slags varmepumpe (Link).

Da monoblok (luft til luft varmepumper) kan tilsluttes mange steder, så er de velegnet til, når det ikke er muligt, at sætte en luft til luft varmepumpe op. Du kan læse mere om monoblok- luft til luft varmepumper her. (link)

Vælger du en Jord til vand varmepumpe/jordvarmeanlæg, så har du også mange muligheder for, at tilslutte den. Rørene skal ikke isoleres udendørs, så det er noget billigere, at føre det derhen, hvor du gerne vil have det ført ind. 

Indenfor kan du placere indedelen, hvor du har plads til den og evt. en akkumuleringstank. Den larme lidt, men ikke meget. De fleste placere den i fyrrummet/bryggerset. 

I det følgende vil vi koncentrerer os om placering af luft til luft og luft til vand varmepumper.

2) Hvor skal varmepumpen tilsluttes indendørs

Skriv en list over, hvor du helst kunne tænke dig at have den indendørs del:

Hvis du ønsker at installere en luft til vand varmepumpe, så plejer de fleste at installere den hvor det gamle olie-, gas- eller pillefyr stod. Pga. at alle rørene er ført derhen og indedelen derfor kan tilsluttes de eksisterende rør.

Luft til luft varmepumper har mange placerings muligheder for indedelen. Her er det en god ide, at gå de bedste placeringer igennem og noterer sig fordele og ulemper. 

3) Bedste placering for luft til luft og luft til vand varmepumpers yderdel

Lav en liste over de bedste placering hvor du ser på

Støj: Varmepumper støjer meget forskelligt, men man kan høre dem alle sammen. En god serviceret varmepumpe larmer mindre. Det gælder det om at placere den/dem så støjen generer mindst muligt.

Luft til vand yderdelen kan i princippet placeres langt væk. Det er kun varm vand der skal transporteres ind i huset, men isoleret rør, gravearbejdet og evt. en ekstra pumpe er dyre ekstra udgifter. Dertil skal lægges varmetabet i rørene og evt. elektriciteten til den ekstra pumpe.

For en luft til luft varmepumpe plejer man at sige maksimum 20 meter rørføring mellem inder og yder del, men alt er muligt.

Producentens anvisninger: Har man fundet sig en bestemt varmepumpe, man gerne vil have, så er det smart, at finde en placering, der følger den producents anvisninger. Hvis man har fundet en placering man ønsker, så kan man finde en producent der kan opfylder disse krav.

Lokale byggeregler: Kommunen kan stille krav til afstand og støjgrænser til naboer. Regn med 35 db i skel til naboer, men det kan varierer fra kommune til kommune.

Dræning: Sund fornuft tilsiger, at du holder elektriske komponenter fri for fugt, såsom oversvømmelser, selv når de er beregnet til at være vejrbestandige. De har en tendens til at fejle, når de udsættes for vand. Og du skal investere tid, penge og energi i at reparere eller udskifte disse dele for at få dem til at fungere igen.

Derfor er dræning et meget større problem, end du måske er klar over, fordi det påvirker vandstrømmen fra regn, slud og sne. Og det har indflydelse på, hvor du kan placere din varmepumpe.

Varmepumpen skal også af med vand fra kondensering og afrimning. Når der er plusgrader, så skal det kunne løbe væk og når det er frost, så skal isen ikke kunne ophope sig. 

Elementerne: Varmepumper er i princippet vejrbestandige. Men de har stadig brug for beskyttelse mod overdreven sne og regn, samt direkte sollys, hvis den bruges til køling..

Sollys få nogle varmepumpedele til at nedbrydes hurtigere.

At give et stort skyggeområde kan også hjælpe med at forbedre klimaanlæggets effektivitet med omkring 10 procent, hvis man ønsker at køle. Det skyldes, at direkte sollys øger starttemperaturerne og tvinger pumpen til at arbejde hårdere for at køle et rum, hvilket igen bruger mere elektricitet. Da vi i Danmark bruger varmepumper mest til opvarmning, så spare et stort solareal en for elektricitet, når der varmes, da varm luft er lettere at køle ned.  

Sne og is blokere luftstrømmen, hvilket en varmepumpe kræver for at fungere optimalt. Som et resultat vil det være mindre energieffektive og koste dig mere at køre dem. De fleste varmepumper har et afrimningsprogram, så de kan få is og sne væk, men det koster en del elektricitet.  

Krav til luftstrøm: En god luftgennemstrømning er et af de mest kritiske krav til varmepumper. At trække varme fra luften nødvendiggør tilgængeligheden af ​​luft omkring den. Så en åben plads er nødvendig for at opnå fremragende ventilation af varmepumpen.

Uden god adgang til luft, vil din varmepumpe fungerer ved lavere temperaturer end ellers, hvilket ville få dens dele til at blive slidt hurtigere da den skal arbejde hårdere. Dårlig ventilation reducere energieffektiviteten og øge energiomkostningerne.

Nogle af de forhindringer, der mindsker god luftgennemstrømning, hjælper med at begrænse støj, som vægge, vegetation og hegn. Giver man plads rundt om varmepumpen, så kan man godt have noget der dæmper støjen, uden det går for meget ud over effektiviteten.

Mindre varmepumper kræver normalt mindre luftgennemstrøning og larmer mindre. Derfor behøver du som regel mindre plads til luft til luft varmepumper end luft til vand varmepumper.

Beskidte omgivelser: Installer din varmepumpe væk fra ting der kan gøre den beskidt, såsom blade, græsafklip og kæledyrspels mm. Sådanne ting kan blokere varmepumpen og forhindre den i at overføre varme til naturen.

Selv når du overvejer at gemme din varmepumpe væk under et træ, så skal du tænke over, hvor mange blade og fugleklatter mm. der kan komme ned i varmepumpen. 

En mulighed for at holde snavs væk, er en varmepumpeskjuler, der også dæmper støjen.

Nem adgang: Som alt andet, har en varmepumpe brug for regelmæssig vedligeholdelse, baseret på producentens anvisninger. Men typisk skal du servicere dem en gang om året for at sikre, at de fortsætter med at fungere i top stand. Sørg for at efterlade et arbejdsrum, så en tekniker kan manøvrere, når han skal reparerer og servicere din varmepumpe.

En gennemsnitlig varmepumpe vejer fra 30 kilo og op til flere hundred kilo. Det er ikke den slags vægt, man kan løfte let og komfortabelt uden at komme til skade, når man servicerer den. Og det er derfor, at du bør tænke over, hvor tilgængelig varmepumpen bliver, inden du installerer den.

Tyveri: Afhængigt af design, kapacitet og mærke betaler du alt fra 7 tusind  til flere hundrede tusind kroner for en varmepumpe. Og mange tyve ville finde din varmepumpe værdifuld og værd at stjæle.

Af den grund bør din endelige installationsposition være tæt nok til, at du kan spotte tyve, men langt nok til at sikre, at dit hjem og de omkringliggende funktioner ikke skaber en luftstrømsforhindring. Alternativt kan det være et sted, hvor du kan bygge en sikker indkapsling, der overholder alle bygningsreglementets krav uden at forstyrre, hvordan varmepumperne fungerer.

Hvis det er tidskrævende, god mulighed for at naboer, samt forbipaserende kan se dem og besværligt at stjæle din varmepumpe, så vælger de fleste tyve et andet ofre, da de ikke ønsker at blive fanget.  

Æstetik: Hvordan en varmepumpe påvirker udseendet af ​​dit hjem, er altid et vigtigt spørgsmål at overveje, især hvis du har til hensigt at sælge det på et tidspunkt. Det skyldes, at et hjem med en fremragende kantstensappel kan forbedre sin værdi med, så meget som 14 procent. Af den grund skal du overveje, hvor du installere din varmepumpe ud fra et æstetisk synspunkt.

Det ville hjælpe, hvis du tænkte ud af boksen, når du har med varmepumpen at gøre. Til at begynde med kan du bruge en skjuler eller prøve at afgrænse det ved hjælp af et udendørs kunstværk af en slags, såsom en havestatue. Du kan også skjule det bag en skærm eller et espalier.

Derudover kan du placere den langt væk fra dit hjem, så dens påvirkning ikke betyder så meget. Men at gøre det ville kræve en stor ejendom og masser af vegetation for at få det til at fungere.

Der er dog altid mulighed for jordvarmepumper, hvis udvendige dele er under jorden. Som et resultat er de meget venligere mod dit landskab. Men uanset hvilken metode du vælger, skal du holde de nødvendige afstande på alle sider.

Miljøhensyn: Jo mere effektivt din varmepumpe virker, jo mindre ressourcer bruger du til at varme dit hus og vand med. Somregl er der en trade off mellem lavere forbrug og dermed miljøpåvirkning og så andre faktorer som installeringsomkostning, støjpåvirkning, æstetisk påvirkning mm. 

Type varmepumpe: Størrelse er værd at tænke over. Jo større din varmepumpe er, jo mere plads fylder den. Det gør det igen mere udfordrende for dig at finde nok plads, især på en mindre ejendom.

Der findes også mange forskellige slags varmepumper, som måske gør, at det der ligger i vejen for at få den placering, som du mest ønsker, godt kan lade sig gøre.

Du er altid velkommen til at ringe til os og få eksperrådgivning. Vi er hvert år uden at installere, rådgive, servicere og installere varmepumper, ventilation mm. i mange tusind danske hjem. Der bliver vi selvfølgelig inspireret, af de bedste løsninger og hvilke slags opsætninger man skal undgå.

Vi har taget nogle af de bedste varmepumper ind i vores butik, men kan som nogle af de største kunder hos vvs-grosisterne købe andre varmepumper ind til gode priser. Så finder du ikke din favorit varmepumpe i vores butik, så skriver eller ringer du bare.

Vi rådgiver, installer og servicerer din varmepumpe. Det gør at vi er med hele vejen igennem processen og står på mål for vores arbejde i mange år fremad.

Relaterede indlæg

Relaterede produkter

Hvad siger vores kunder på trustpilot

Skal vi ringe til dig?

Udfyld kontaktforumlaren, så ringer vi dig op til en uforpligtende samtale.