Protox Insekt

228,00 kr.3.550,00 kr.

  Reset options
  Reset options

Har du spørgsmål?

Kontakt en af vores faguddannede kundeservicemedarbejdere:

70505051

Man-tors: 09:00-16:00
Fre: 09:00 - 14:00

Email

Vi bestræber os på svare indenfor 48 timer.

Må kun anvendes af professionelle.

Protox Insekt er en farveløs træbeskyttelse til at forebygge og bekæmpe angreb af insekter i f.eks. tagspær, taglægter, hanebånd og etagebjælker.

Protox Insekt:

 • Forebygger og bekæmper insektangreb i nyt og gammelt træværk
 • Kan bruges mod alle træborende insekter som Almindelige Borebiller og Husbukke

Fordelene ved Protox Insekt

Med ProtoxInsekt kan du forebygge og bekæmpe insektangreb i nyt og gammelt træværk, så træet ikke nedbrydes af insekterne.

Produktet må i bygninger hvor mennesker opholder sig i længere tid (boliger, kontorbygninger og arbejdspladser) kun anvendes steder hvor mennesker i almindelighed kun lejlighedsvis og kortvarigt kommer i kontakt med behandlet træ (f.eks. tagkonstruktioner, skunkrum og strøer i kældre og under gulvkonstruktioner).

Eftersom Protox Insekt både indeholder en bekæmpende og forebyggende effekt, slipper du for behandling med flere midler for at stoppe igangværende angreb og sikre træværket mod fremtidige angreb.

Protox Insekt er testet og godkendt

Protox Insekt har alle de nødvendige godkendelser i henhold til dansk og EU lovgivning. Midlet er godkendt af Miljøstyrelsen og af Miljøministeriet efter Biocidforordningen (forordning (EU) nr. 528/2012). reg. nr. 795-2-2-1. Det er også testet og godkendt efter EN-standarderne EN 46-47, EN 49-1/2 og EN 73 jf. DS (dansk standard/EN 599-1).

Testene omfatter afprøvninger af midlets evne til at tilintetgøre levende insektlarver i træet, at trænge ind i træets overflade og at modstå ældning. Resultaterne viste, at effekten af Protox Insekt på disse punkter er helt efter og over standarden.

Protox Insekt har MAL 00-1(det samme som alm. vægmaling).

Produktdata

Fortynding: Protox Insekt er brugsklar og må ikke fortyndes*
Forbrug ved forebyggelse: 0,2 liter pr. m²
Forbrug ved bekæmpelse: 0,3 liter pr. m²
Omrøring: Nej
Påføring: Med pensel, ved sprøjtning eller dypning
Anvendelses-
temperatur:
> 5°C
Tørretid: 8 timer ved 20°C
Kontrol: Protox Insekt kan tilsættes et fluorescerende stof, der lyser op ved belysning med UV-lampe. Effekten er tydeligst i mørke og mindre tydelig i dagslys
Lugt: Svag
Rengøring: Værktøj rengøres med vand og sæbe
Opbevaring: Opbevares frostfrit
Holdbarhed: Minimum 18 måneder fra produktionsdato i uåbnet emballage
Bortskaffelse: Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald
Sikkerhed: Læs altid sikkerhedsdatablad og datablad grundigt igennem inden brug
Miljø: MAL-kode 00-1. Klassificeret miljøfarlig over for vandmiljø

* 5*L  Koncentreret svare til 30 liter og må gerne fortyndes med vand, så det svare til normal koncentration (1 del koncentreret ProtexInsekt til 5 del vand).

Anvendelse af Protox Insekt

Hvad er Protox Insekt?

Protox Insekt er træbeskyttelse mod angreb af træborende insekter som Borebiller og Husbukke. Midlet bekæmper igangværende angreb og forebygger mod fremtidige angreb fra alle typer insekter. Protox Insekt kan bruges på nyt og gammelt træ og er specielt velegnet til at beskytte fredede og bevaringsværdige bygninger som kirker, slotte og herregårde. Produktet har en svag lugt og en MAL-kode på 00-1, hvilket betyder, at det er klassificeret miljøfarligt over for vandmiljø.

Hvor bruger du Protox Insekt?

Protox Insekt

 • Bruges på nyt og gammelt træværk
 • Produktet må i bygninger hvor mennesker opholder sig i længere tid (boliger, kontorbygninger og arbejdspladser) kun anvendes steder hvor mennesker i almindelighed kun lejlighedsvis og kortvarigt kommer i kontakt med behandlet træ (f.eks. tagkonstruktioner, skunkrum og strøer i kældre og under gulvkonstruktioner).
 • Må IKKE bruges til behandling af træ, der kommer i kontakt med fødevarer eller foderstoffer
 • Bruges på træ med en temperatur over 5°C
Forberedelse

Protox Insekt er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.

For at opnå den nødvendige effektivitet af behandlingen, skal der påføres 200 g Protox Insekt pr. m² træoverflade ved forebyggende behandling og 300 g ved bekæmpende behandling. Dette opnås bedst ved, at der med pensel eller sprøjte behandles 2-3 gange – hver gang til mætningspunktet.

Produktet skal ikke omrøres inden brug.

Træværket skal altid rengøres omhyggeligt, inden behandlingen begyndes.

Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet og databladet inden du bruger produktet.

Påføring

Protox Insekt kan påføres med pensel, ved sprøjtning eller ved dypning.

Efter behandling

Tørretiden er ca. 8 timer ved 20°C.

Redskaber og værktøj rengøres med vand og sæbe efter brug.

Protox Insekt er holdbar i mindst 18 måneder fra produktionsdatoen i uåbnet emballage og skal opbevares frostfrit.

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Brug af Protox Insekt medfører en mindre rejsning på ubehandlet træ. Du skal derfor regne med en afslibning af overfladen, hvis du har tænkt dig at male den.

Protox Insekt kan tilsættes et fluorescerende stof, der lyser op ved belysning med UV-lampe. Denne effekt kan du bruge til kontrol af behandling. Effekten er tydeligst i mørke og mindre tydelig i dagslys.

CLP Klassificering

Fisk

Advarsel

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

”Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.”

Vægt 1 kg

Datablade

Protox Insekt Sikkerhedsdatablad

Protox håndbog om svampe mm.

Protox produktguide

Ventilimprægnering

Når overfladebehandling ikke er nok

Når du imprægnerer trækonstruktioner, kan det være svært at sikre, at imprægneringsmidlet trækker tilpas langt ind i træet med en overfladebehandling. I stedet kan du bruge imprægneringsventiler til at få imprægneringsmidlet helt ind i træet.


Hvornår bruger man imprægneringsventiler?

Når du skal forebygge eller bekæmpe svampe- og insektangreb i træværk, er det en god idé at lægge en strategi for, hvordan du bedst løser opgaven. I den strategi skal du derfor indtænke, hvordan du bedst får midlet til at trænge godt nok ind i træet til, at det har den ønskede effekt.

 • Her kan ventilimprægnering hjælpe, hvis f.eks.:
 • Træværket er overfladebehandlet
 • Trækonstruktionen er meget stor
Det ikke er muligt at påføre midlet på alle sider af træet
Er overfladen behandlet med overfladebehandling, kan imprægneringsmidlet ikke trænge igennem, medmindre overfladen renses fuldstændig af for overfladebehandling. I store eller utilgængelige trækonstruktioner kan det også være svært at opnå en tilstrækkelig dækning, så du får den ønskede effekt af imprægneringen. Her sørger imprægneringsventiler for, at imprægneringsmidlet kommer helt ind i kernen af træet og imprægnerer indefra og ud.


Hvordan bruger man imprægneringsventiler?

Fremgangsmåden for hvordan du bruger imprægneringsventiler er helt ligetil. Følg bare vejledningen her og så er du klar til første og gentagne behandlinger på ingen tid.

Du skal bruge:

 • Boremaskine
 • Hammer
 • Ventiler
 • Airless sprøjtepistol af typen Wagner W180 eller W450
Sådan ventilimprægnerer du:
 • Bor huller i træet i samme diameter som den valgte ventil. Hullerne kan bores ned til 10-15 centimeters afstand og bores til de er 12 mm fra modstående side.
 • Anbring plastventilen i borehullet og slå den i med en hammer.
 • Pump nu ProtoxSvamp eller ProtoxInsekt ind i træet ved hjælp af den specielle overgangsslange fastgjort til sprøjtepistolen. Trykket ved injektionen skal være 5-10 bar med højeste tryk i nyt træ. En kontraventil forhindrer imprægneringsvæsken i at løbe ud af ventilen, og det høje tryk sikrer en god fordeling af imprægneringsvæsken i træet.
Vi anbefaler, at du behandler mindst 2 gange (gerne flere) med 12-24 timers mellemrum.

Efter behandlingen skal du lade ventilen blive i træet, så den kan bruges til senere efterbehandling.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om imprægnering eller mangler en sprøjtepistol eller imprægneringsventiler. Så vil vi hjælpe dig godt videre.

w180_small w450_small

Du kunne også være interesseret i...