Alt om Skimmelsvamp

Har jeg skimmelsvamp?

Her er nogle forskellige tegn på, at du har skimmelsvamp i dit hjem.

Hvorfor er skimmelsvamp farlig

Eksponering for fugtighed og skimmelsvamp kan forårsage en række sundhedsmæssige problemer, eller slet ingen. Nogle mennesker er følsomme for skimmelsvamp. For disse mennesker kan skimmelsvamp forårsage irritation i næsen, halsen, hoste og hvæsen, øjenirritation og i nogle tilfælde hudirritation. Mennesker med allergi kan have mere alvorlige reaktioner. Immunkompromitterede mennesker og personer med kroniske lungesygdomme, såsom obstruktive lungesygdomme, kan få alvorlige infektioner i deres lunger, når de udsættes for skimmelsvamp.

Hvornår dækker forsikringen skimmelsvamp

Skimmelsvampe er ikke konstruktionsnedbrydende og derfor ikke omfattet af råd-/svampeskadeforsikring. Hvis angreb af skimmelsvampe skal være omfattet af forsikringen, skal angrebet af skimmelsvampe som regel være en følgeskade af en forsikringsdækket vandskade.
Dk indeklima har et tæt samarbejde med forsikringkonsulenter og advokater, som giver bistand i bla. Sager om ejerskifteforsikringssager

Hvordan behandler og forebygger jeg skimmelsvamp

Skimmelsvamp kræver luftfugtighed på over 70 procent, så hvis du holder luftfugtighed på under 65% og sørger for at organiske materialer ikke bliver opfugtede, så er det ikke muligt for skimmelsvamp at vokse.

En god mekanisk ventilation nedbringer luftfugtigheden væsentligt, spare på varmeudgifterne, reducerer radonniveauet og skaber et sundt indeklima.

Hvis der er andre væsentlige kilder der opfugter din bolig som f.eks. utæt tag eller opstigende grundfugt, så kan det være nødvendigt at stoppe disse kilder.

Du er velkommen til at ringe på 70 50 50 51 og få et godt råd. I de 21 år vi har beskæftigede os med forbedring af indeklima, har vi set hvad der virker og ikke virker. Vi deler gerne ud af vores erfaring:

43313646_350825478990861_1906342889554706432_n

Er uheldet ude og er du allerede angrebet af skimmelsvamp, så er en afrensning med tørdamp, også kaldt sanering, meget effektivt.
Tørdamp slår effektivt skimmelsvampen ihjel med en temperatur på 189 grader og med 10 bars tryk.

Vi rådgiver, udbedre og forebygger skimmelsvamp i en arbejdsgang. Det er både billigere nu (prisgaranti) og på lang sigt.

Sådan tester vi for skimmelsvamp

Er der mistanke om skimmelsvamp kan vi teste med mycometer, der giver et godt øjebliksbillede og vi kan også lave en dna-test, der er god til at artsbestemme skimmelsvampen. Ikke alle skimmelsvampe er giftige.
Vi måler også luftfugtigheden og fugtigheden i berørte materialer, i det omfang det er formålstjenligt.

Skimmelsvamp er ikke til at spøge med. Vi har set hvordan det kan påvirke helbredet og det er specielt tilfredsstillende, når man kan få børn til at få det meget bedre.

Det er gratis at få gode råd og vejledning. Ring og få del i vores erfaringer 70 50 50 51.

43418833_234272310780112_2714633289162817536_n