Din kurv

Ring til os: 70 50 50 51

Gratis rådgivning

Hvordan fjerner et ventilationsanlæg fugt?

Luft kan indeholde fugt. Vi måler indholdet af vand i luften som den relative luftfugtighed, der går fra 0-100 %. Hvor meget vand luften kan indeholde, kommer an på temperaturen. Jo højere temperatur, jo mere vand kan luften indeholde.

Vi skal prøve at holde luftfugtigheden nede under 60% for at undgå skimmelsvamp. For meget fugt i bygningsdele kan kræve, at vi skal endnu længere ned for at opretholde en bygning hvor der ikke gror svampe

I en gennemsnitsmåned i Danmark er luftfugtigheden ca. 80%. Det sikre at organisk materiale i naturen ikke ophober sig, men kan nedbrydes og skabe nyt liv. 

Den proces har vi ikke lyst til sker med vores huse. Så hvordan undgår vi det. Først og fremmest, så prøver vi, at begrænse mængden af fugt i huset ved at:

  • Suge luft ud hvor der dannes meget fugt: Badeværelser, emhætter ved madlavning, aftræk ved tørretumbler mm.
  • Vi prøver at bygge huse der ikke optager fugt fra omgivelserne: Fra jorden, luften og gennem problemer med uhensigtsmæssige bygningskonstruktioner eller fejl i bygningen.

Det fjerne ikke alt fugt og i mange tilfælde, så kan det være meget omkostningstungt f.eks. at sikre et fundament der ikke suger fugt fra omgivelserne for et gammelt hus.

Så er det heldigt, at vi kan tørre huset indefra ved udluftning. Det gøres på følgende måde:

  1. Kølig luft med lav absolut(få gram vand pr. m3) fugtighed blæses ind i huset
  2. Luften varmes op og opnår dermed en lav relativ fugtighed (lav % fugtighed af hvad luften kan holde) 
  3. Da luften er tør, så optager den fugt fra omgivelserne og tørre derved huset ud
  4. Den fugtig luft suges ud af huset og dermed også en del vand  

Varmegenvinding med en simple ventil fra Duka One

Lad os gå lidt mere i dybden med hvor meget vand man kan komme af med gennem ventilering.

Nedenstående graf viser sammenhængen mellem absolut luftfugtighed, relativ luftfugtighed og lufttemperatur.  

Som man kan se på grafen, så kan luft indeholde meget lidt vand, når den er koldt. Den øverste fede graf viser, hvor meget vand luft kan indeholde, før det kondenserer ved forskellige temperaturer. F.eks. så kan vi aflæse at ved 0 grader, så kan luften indeholde 5 g./M3 og ved 30 grader 30 gram pr. M3.

Men lad os prøve med et normalt ventilationseksempel, der kan illustrere, hvor meget man skal lufte ud, for at komme af med fugten.

Lad os forestille, at der er 0 grader udenfor, med en relativ luftfugtighed på 80%. Hvor mange gram vand er der så pr. M3?

Uden til højre finder vi den graf, hvor der står 80 ved, den følger vi ned til 0 grader og aflæser til venstre, hvor mange gram vand det er i. Jeg får det til ca. 3 gram pr. M3.

Hvis vi så blæser luft ud der er 25 grader varmt med en luftfugtighed på 60%, så har luften et vandindhold på 13 gram.

Vi tager altså luft ind med 3 gram vand i og skifter det ud med luft der har 13 gram i, så vi kommer af med 10 gram pr. M3 vi skifter ud. 

På den måde kan vi regne ud, hvordan vi kommer af med f.eks. 5 liter vand i døgnet. Det kræver at vi skifter 5000/10 = 500 kubikmeter luft ud i døgnet.

Det er vigtig at forstå, at både opvarmning og ventilation har betydning for at komme af med fugtigheden. Jo højere temperature indendørs og jo mere man lufter ud, jo mere fugtighed kommer man af med.

Det har bl.a. betydning i følgende situationer:

Varme i kældre

I mange kældre, især med muret fundament, så trænger der fugt ind ude fra jorden omkring huset mm. Her gælder det om at opretholde et acceptabelt fugtniveau.

Det kan gøres ved at ventilere. Men er der ikke tilstrækkelig varmere indenfor, så bliver der ikke transporteret nok fugt ud. Derfor er det vigtigt at holde varmen tændt i kældre med fugtproblemer og sørge for tilstrækkelig ventilering.

Særsonudsving

Som du nok har regnet ud, så er det lettere, at opnår en stor temperaturforskel mellem inde og udetemperatur om vinteren. For at opretholde fugtbalancen, så kan man tit tørre huset ud om vinteren, så man har mere at give af om sommeren.
Det er tit også en god ide at bevare lidt varme på i en fugtig kældre om sommeren.

Vand på kældergulvet      

Om sommeren undre mange sig over, at der ud af ingenting, kan komme vandpytter på uopvarmet gulve og kraftig opfugtede vægge. Det skyldes at fugtig luft udefra bliver blæst ind og kølet ned på gulve og vægge. Når luften ikke kan holde mere på fugten, så kondenserer den på de koldeste overflader. Når gulvet ikke kan suge mere vand, så kan der komme vanpytter.
Man kan løse problemet ved at skrue op for varmen, sætter affugter op eller sætte en controller op der styrer ventilationen, så den stopper, når det medføre at huset bliver opfugtet af ventilering.    

Konklusion: Hvis du vil have fjernet mere fugt fra dit hjem, så kan du skrue op for varmen og/eller skrue op for ventilationen.

Relaterede produkter

Hvad siger vores kunder på trustpilot

Skal vi ringe til dig?

Udfyld kontaktforumlaren, så ringer vi dig op til en uforpligtende samtale.